آذرخش مبارز

یادگار یاران فراموش شده(آنقدر خورده ایم از خودی رکب * که یک هزارمش ز عدو هم نخورده ایم!)

اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست