همچین اولین چیزی که به ذهنم میرسد!

برای تحلیل فضای 30 یا c :

از انتخابات شروع کنیم؛

رای دادن؛حقی که گرفتنش واجبه...

نامزدها:یکی مال من یکی مال تو!!!

حس تکلیف:چیزی تو مایه های حس خوانندگی!

رجل سیاسی:گاو نر می خواهد مرد کهن!

نامزد مورد نظر:پایی که جا ماند!!!

آقای هاشمی:حرف بد نزن!

جناب آقای مطهری:اصول گرایی که اصلاح طلب ها و فتنه زده ها! به داشتنش افتخار می کنند!

انحراف:=فتنه - فتنه=انحراف!!!

سبز: جدیداً پر رنگش(فتنه) کم رنگش(انحراف)!

بصیرت:جدیداً داره چماق میشه!

عشق:امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)...صلوات

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضا

عشق:امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)...